Min drøm for fremtidens skole

Min drømmeskole er en skole med fokus på temabasert læring, som bygger på godt samarbeid på tvers av ulike fag. Dette er et område jeg tror ulike skoler lykkes med i varierende grad per dags dato. Jeg sitter med et inntrykk av at de laveste trinnene lykkes i større grad med en slik tenking rundt undervisningen, mens «kampen» om mitt fag, mine timer og mine elever blir mer tilspisset jo høyere opp i skolesystemet man kommer.

Det gledet mitt lærerhjerte da jeg leste Udir sitt blogg-innlegg «Verden er ikke delt inn i fag». Her var det noen som hadde satt ord på mine tanker om hvordan skolehverdagen kan organiseres på en fornuftig måte. Innlegget fokuserer på den kollektive tenkningen rundt eleven. -Der vi alle har et ansvar for å utvikle eleven, hele eleven. Ikke bare innenfor det fagområdet den enkelte lærer har valgt å fordype seg i.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/ba/Working_Together_Teamwork_Puzzle_Concept.jpg

Artikkelen slår et slag for at vi burde legg opp undervisningen etter tema, slik at elevene får mulighet til å fordype seg i emnet, og få en helhetlig forståelse. Ikke en fragmentert eller en slavisk oppskrift hentet fra lærebokens oppbygging i de ulike fagene.

I følge Udir skal de nye læreplanene legge til rette for en tematisk tenkning på tvers av fagene. Målet er at de nye læreplanene i 2020 skal gi støtte og motivasjon til å tenke helhetlig opplæring for våre fag og våre elever.  (http://udirbloggen.no/)

Jeg gleder meg til å ta fatt på de nye planene.

 

2 thoughts on “Min drøm for fremtidens skole

 1. Jeg deler dine synspunkter i forhold til at elever på de lave trinn i større grad får ta del i en helhetlig opplæring og temabasert undervisning. Jeg tror du har rett i at lærerne på f.eks. ungdomstrinnet er mer opptatt av sine fag og dette er kanskje noe som vil øke med årene etter hvert som kompetansekravene i enda større grad får fotfeste. Min erfaring er at lærere på 1.-7.trinn i større grad ser nytten av og behovet for å planlegge undervisning i lag, enn lærere på ungdomstrinnet. Heldigvis finnes det gode unntak og deres måte å samarbeide om undervisningen og tverrfaglige temaer må løftes frem.

  Like

 2. Er også enig i det du skriver. Samtidig er det ikke så rart at det er lettere å gjennomføre temabasert læring og “slippe pensum” på barneskola. Lærerne skal jo til syvende og sist måles opp mot hverandre som lærere, som skoler, klasse mot klasse, skole mot skole, når de er ferdige på ungdomsskola. Det er et alt for stort pensum med alt for mange mål som skal gjennomgås og læres ila tre år på ungdomsskola. Lærerne er livredde for at de ikke skal komme gjennom alt før eksamen i tiende. Spørsmålet er da hvordan vi kan gjøre noe med dette? Her kommer noen forslag:

  1. Kutt ut språkfagene, og før de tilbake som valgfag. Det er etter min mening en av de største tabbene som er gjort i norsk skole. Dette ekstra språkfaget fører til flere skoletapere – de som sliter i norsk og engelsk i utgangspunktet, skal altså velge seg et språk til de kan få slite litt i. Ja, jeg vet at man kan ta matematikk fordypning, engelsk fordypning o.l. men hos oss fungere det slik at de som ikke velger tysk, fransk eller spansk, velger (eller blir rådet til) å velge for eksempel engelsk fordypning. Dette faget blir da ikke et fordypningsfag, men et oppbevaringsfag for de som faller mellom to stoler her. (Det er mulig jeg setter det litt på spissen, men tror ikke det.)

  2. En skikkelig gjennomgang av pensum i de forskjellige fagene, 14 fag som det står i bloggen du linker til, og luke ut det som elevene rett og slett ikke trenger å lære seg. Mye er utgått på dato, og er bare der fordi noen bestemte det for mange år siden, og ingen tør å ta det bort. Tror dette gjelder alle fag. Ikke mange dager siden jeg selv kom ned fra time og spurte de andre lærerne på trinnet om ikke de fikk en følelse av bortkastet tid noen ganger i forhold til det vi underviser om. Nei – skrell bort 30 % (tatt fra løse luften) av pensum på ungdomsskola!

  3. Se på om det er noen fag som kan slås sammen? Krle og samf?

  4. Få temabasert undervisning på timeplanen som eget fag? Her kan det velges tema som er i tiden. F.eks Syria, atomopprustningen, #metoo, nettvett o.l. Viktige tema som kan vinkles mange veier.

  Dette kan bli krevende for lærerne og skape usikkerhet rundt egen profesjon for mange, men tror det kan være riktig vei å gå. Spennende tanker uansett! 🙂

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s