Trange tider for kollektive prosesser uten ny arbeidstidsavtale?

pexels-photo-355948.jpegKollektive prosesser er nødvendig for å utvikle skolen i den retning vi ønsker. Vi skal ta imot elever med langt mer komplisert bakgrunn enn tidligere. Samfunnet forventer mer og mer av skolen og i denne sammenhengen er ikke behovet for faglig oppdatering knyttet til fag den største utfordringer. I et samarbeid mellom stat, kommune og den enkelte lærer er vi i gang med et historisk løft for etterutdanning gjennom kompetanse for kvalitet.

Rammevilkårene for kollektive prosesser i skolehverdagen har langt dårligere kår enn de vilkår kompetanseheving har fått. Rammene for utviklingsarbeid har stått på stedet vil i mange år, enkelte vil med rette kunne hevde at de er dårlige enn tidligere. Arbeidstidsavtalens oppbygning med stor selvstendig frihet og hvor nærmere 1/3 av arbeidstiden i praksis er utenfor arbeidsgivers kontroll legger ikke akkurat til rette for kollektive prosesser. Dette merkes spesielt godt på ungdomstrinnet hvor lærerne har færre timer bundet til skolen og lengre skoledag for elevene som gjør at arbeidstiden må spres utover et lengre tidspunkt på dagen. Gjeldende arbeidstidsavtale har stor lokal frihet for å legge til rette for mer kollektive prosesser men dette forutsetter enighet og lokal vilje i hele personale noe som i praksis fører til at mulighetene ikke blir utnyttet.

En ny arbeidstidsavtale mer litt mer binding til arbeidsplassen og aksept for at vi må bruke mer tid på kollektive prosesser vil føre til en bedre skole, både for elever og lærere. Dette innebærer litt flere timer pr uke i skoleåret og noen flere dager til planlegging på elevfrie dager vil gi skolelederen langt bedre muligheter til å utvikle skolen i den retning som er ønskelig.

I hvilke andre yrker har lederen av bedriften så liten innvirkning på hvordan medarbeideren bruker arbeidstiden sin?

 

2 thoughts on “Trange tider for kollektive prosesser uten ny arbeidstidsavtale?

 1. Det er et interessant og viktig tema du tar opp der. Samtidig er det brennbart stoff å ta opp i kollegiet der nok forbundene vil jobbe hardt imot. Det vil i alle fall igjen komme opp diskusjon om lønn, noe som ikke er helt unaturlig. Oppi alt utviklingsarbeidet og også en stadig økende mengde papirjobb med underveisvurderinger, stadig flere møter med de forskjellige instansene som involveres mer og mer i skolehverdagen. Før man i det hele tatt tenker på å ta opp dette med ny arbeidstidsavtale med lærerne, må man ha en plan om hva man kan tilby for at de skal gå med på det. Her kan nevnes lønn, færre undervisningstimer o.l. Man må ikke glemme at det å være ute i felten, sammen med elever lange dager kan være veldig krevende og energitappende i forhold til å sitte på et kontor. Spesielt hvis klassen krever mer enn vanlig. Erfaringsmessig er det å ha møter og utviklingsarbeid etter 6 timer undervisning tungt og ofte lite fruktbart. Her må man kanskje tenke nytt og se litt på hvordan arbeidsdagen er bygd opp. Møter på morgenen før skolestart viser seg å være mer gunstig og effektivt.

  Du spør til slutt:

  I hvilke andre yrker har lederen av bedriften så liten innvirkning på hvordan medarbeideren bruker arbeidstiden sin?

  Her tror jeg du kan finne eksempler begge veier. I mange yrker blir det større og større frihet ift når man gjør jobben man er satt til, og også muligheter til å jobbe overtid og avspasere når det er behov for det. Mange skoler har også forsøk med lekseflex der elevene kan jobbe inn timer de kan avspasere i etterkant for å tilpasse seg det “moderne”(?) arbeidslivet. Samtidig skal man altså stramme inn hos lærerne der vi ser at det ila noen får år vil bli lærermangel, færre utdanner seg og de som utdanner seg nå blir lektorer og søker mest opp i skolesystemene til videregående o.a.

  Skal det innføres ei ekstra uke på jobb, la oss si at vinterferien for lærerne forsvinner f.eks og at lærerne da jobber med utviklingsarbeid, så kommer det til å komme store protester og krav om kompensasjon i en eller annen form, mest sannsynlig lønn. Med så mange lærere blir dette dyrt.

  Er ikke uenig i det du skriver, men ser store utfordringer med det. Skulle likt å sett et løsningsforslag på dette? 🙂

  Like

  1. Jeg er enig at vi har utfordringer for å få dette til, men jeg gir ikke opp:-) jeg tror med litt smidighet fra alle parter så kan vi skape litt bedre rammer enn i dag. Hvis u-trinnet hadde godtatt samme tilstedeværelse som barnetrinnet og to-tre dager ekstra til utviklingsarbeid/planlegging så hadde det vært en god start. Jeg har ikke noe i mot at lønnsnivået økes i bytte mot en liten justering av arbeidstiden. Jeg er helt enig med deg at utviklingsarbeid etter en lang dag med undervisning ikke er gunstig og deres løsning med å skyve på skoledagen er en god løsning der det er mulig.

   Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s