Min drøm for fremtidens skole

Min drømmeskole er en skole med fokus på temabasert læring, som bygger på godt samarbeid på tvers av ulike fag. Dette er et område jeg tror ulike skoler lykkes med i varierende grad per dags dato. Jeg sitter med et inntrykk av at de laveste trinnene lykkes i større grad med en slik tenking rundt undervisningen, mens «kampen» om mitt fag, mine timer og mine elever blir mer tilspisset jo høyere opp i skolesystemet man kommer.

Det gledet mitt lærerhjerte da jeg leste Udir sitt blogg-innlegg «Verden er ikke delt inn i fag». Her var det noen som hadde satt ord på mine tanker om hvordan skolehverdagen kan organiseres på en fornuftig måte. Innlegget fokuserer på den kollektive tenkningen rundt eleven. -Der vi alle har et ansvar for å utvikle eleven, hele eleven. Ikke bare innenfor det fagområdet den enkelte lærer har valgt å fordype seg i.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/ba/Working_Together_Teamwork_Puzzle_Concept.jpg

Artikkelen slår et slag for at vi burde legg opp undervisningen etter tema, slik at elevene får mulighet til å fordype seg i emnet, og få en helhetlig forståelse. Ikke en fragmentert eller en slavisk oppskrift hentet fra lærebokens oppbygging i de ulike fagene.

I følge Udir skal de nye læreplanene legge til rette for en tematisk tenkning på tvers av fagene. Målet er at de nye læreplanene i 2020 skal gi støtte og motivasjon til å tenke helhetlig opplæring for våre fag og våre elever.  (http://udirbloggen.no/)

Jeg gleder meg til å ta fatt på de nye planene.

 

Fordeler ved bruk av blogg i skolen?

Da er vi endelig i gang med blogg på rektorutdanningen. Til glede for noen, men kanskje ikke for alle? For mange kan dette være en ny area i en digital jungel. Ønsker å dele noen synspunkter fra Ingunn Kjøl Wiig, som er lektor ved Sandvika vgs. Hun skriver noe om hvorfor hun synes blogging er viktig for elevene:

· Øker deres digitale kompetanse
· Lage sammensatte tekster
· Reflektere over fagstoff
· Gi uttrykk for tanker og meninger
· Få formelle og uformelle tilbakemeldinger fra lærere og medelever
· Dele med andre
· Lage personlige, kreative blogginnlegg
· Få utløp for skriveglede
· Få en samlet oversikt over hva de har jobbet med gjennom tid

(http://tanketraader-ingunn.blogspot.com/2008/01/hvorfor-blogge-p-skolen-for-elevene-gir.html)

Dette er punkter som er  viktige i en elevs skolegang. Etter litt prøving og øving kommer kanskje vi til å finne noen  fordeler  for lærerne også?pexels-photo-296878.jpeg